Psaní SMS je nebezpečnější než alkohol

Poslední studie potvrzují, že pravděpodobnost dopravní nehody u psaní SMS zprávy je mnohem vyšší, než u jízdy v podnapilosti. Při psaní SMS zprávy se řidič nesoustředí na vozovku na celých pět vteřin. Přestože by se to mohlo zdát jako chvilka, ujedete za tuto dobu téměř jednu celou délku fotbalového hřiště. U telefonování je dokonce možné vytvořit příměr, tedy v okamžiku kdy voláte, jsou vaše smysly ovlivněny natolik, že jednáte jako po dvou panácích. Výzkum dokonce prokázal, že toto nebezpečí neklesá v případě použití hands-free. Přestože by někdo mohl argumentovat, že řidič se tak může skvěle soustředit a povídá si stejně, jako se spolucestujícím, není tomu tak. Spolucestující většinou sleduje vozovku spolu s řidičem, proto může snadno reagovat na změny, které se před nimi odehrají. Což ale není možné při volání, kdy člověk, na druhé straně mluví dál a dál, přestože řidič zrovna řeší nějakou krizi na vozovce.

Comments are closed.